Hur går magnetkameraundersökningen till?

När man undersöks med en magnetkamera ligger man på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Där ska man ligga stilla medan bilderna tas, vilket tar ungefär en timme. Om du har svårt att vara i trånga utrymmen (klaustrofobi) bör du inte vara med i studien. Magnetkameran låter mycket och därför får man ha hörselskydd på sig. Det är ovanligt att man känner av något obehag i kameran, men en del personer kan vara lite nervösa. På grund av det starka magnetfältet kan man inte ha på sig vanliga kläder eller smycken.


Medan undersökningen pågår kommer du få göra tre olika uppgifter i kameran:


  1. Du kommer att få se bilder av händer och fötter i vardagliga situationer, där en del kan uppfattas som obehagliga.
  2. Du kommer att få spela ett spel där man kan vinna mindre summor pengar genom att trycka på en knapp.
  3. Du kommer att få se bilder, där vissa kan uppfattas som obehagliga. Antingen ber vi dig att bara titta på bilden eller så ska du försöka trycka ner de känslor du får.


Finns det några risker med magnetkameraundersökningen?

Magnetkameraundersökningar används mycket inom sjukvården idag. Om man följer de regler som finns, är det inga särskilda risker med att genomgå en sådan undersökning. Efter magnetkameraundersökningen granskar röntgenläkare undersökningen, vilket gör att man ibland kan hitta oväntade fynd. Om detta skulle uppstå kommer vi att hjälpa till med eventuella nödvändiga remisser till andra instanser. Efter blodprovstagning kan huden ibland bli lite irriterad och det kan ibland bli ett blåmärke.


Finns det några fördelar med att delta i studien?

Det finns inga direkta fördelar för just dig att delta, då resultaten från studien är till enbart för forskning och de genetiska resultat som erhålls inte leder till någon klinisk diagnos. Genom att delta i studien kommer du däremot att hjälpa forskarna att utveckla kunskapen om hur hjärnans sätt att arbeta och reglera känslor samverkar med gener, personlighetsdrag och antisocialt beteende.


Hur hanteras insamlat material?

Alla uppgifter om dig behandlas med hög säkerhet och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna som lagras i en elektronisk databas vid Karolinska Institutet, som också är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna. För att du ska vara anonym kommer dina undersökningsresultat att vara märkta med en kod istället för med ditt namn och personnummer. En så kallad kodnyckel, som kan användas av forskargruppen för att identifiera dig, bevaras inlåst vid Karolinska Institutet och hålls åtskild från de kodade uppgifterna.


Vad händer när jag anmäler intresse för att delta?

Efter att du anmält intresse för att delta kommer vi att skicka dig ett självskattningsformulär för olika personlighetsdrag, där vi undersöker om du kan delta vidare testning. Om du kan delta, kommer du att få fylla i ytterligare ett formulär för att utesluta att det finns några hinder för att du ska kunna genomföra magnetkameraundersökning. 


Vilken ersättning får deltagare?

Om du endast är med och svarar på de första frågeformulären utgår ingen ersättning. Om du är med i studiens alla delar kommer du att få upp till 800 kronor i löneutbetalning.


Vad händer om jag vill avbryta mitt deltagande?

Det är helt frivilligt att vara med i studien och väljer du att delta, kan du när som helst avbryta fortsatt deltagande utan att behöva förklara varför. Om du drar dig ur forskningen kommer den information som vid det tillfället redan fåtts fram att sparas (givetvis sekretesskyddat).