FÖRSÖKSPERSONER SÖKES


Vill du vara med och bidra till kunskapen om hur hjärnan fungerar?


Vi söker försökspersoner till en studie där vi undersöker hur olika personlighetsdrag påverkar förmågan till empati, känsloreglering och belöningssystemet. Förmågan att kunna leva sig in i och förstå hur andra människor känner skiljer sig åt mellan olika människor, liksom hur bra vi är på att kontrollera våra impulser och de känslor vi får. Vi tror att dessa egenskaper är av betydelse till varför vissa personer begår brott. I denna studie jämför vi hur olika personlighetsdrag påverkar dessa funktioner genom att studera vad som händer i hjärnan när de aktiveras.För att kunna delta som försöksperson krävs att du är:


•   Högerhänt man, mellan 18-30 år 

•   Tidigare väsentligen fysiskt och psykiskt frisk

•   Inte har anlag för klaustrofobi (rädsla för trånga utrymmen)

•   Inte har magnetiska implantat i kroppenVi använder oss av tekniken funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRT), så kallad magnetkameraundersökning, som är en väl använd metod både inom sjukvård och inom forskning. 


Studien innefattar en uppsättning självskattningsformulär (ca 30-60 minuter), en intervju där vi också genomför vissa neuropsykologiska tester (ca 2-3 timmar) och ett undersökningstillfälle i magnetkameran (ca 90 minuter).


Ersättning upp till 800 kr ges för deltagande. Läs mer om studien.